[02-03 08:04 AM] daominhnhan: G%e1%bb%8cI %5burl%3dWww.Bay247.biz%5d%c4%90%e1%ba%b6T V%c3%89%5b%2furl%5d %3a 0921.74.74.75 %0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fwww.Bay247.biz%5dWww.Bay247.biz%5b%2furl%5d
[25-12 02:55 PM] daominhvan: %c4%90%c3%a2y l%c3%a0 nh%c6%b0ng h%c3%acnh %e1%ba%a3nh m%c3%a0 L%e1%bb%a3i %c4%91%c3%a3 thi%e1%ba%bft k%e1%ba%bf cho kh%c3%a1ch h%c3%a0ng c%e1%bb%a7a m%c3%acnh. m%e1%bb%8di ng%c6%b0%e1%bb%9di xem c%c3%b3 g%c3%ac g%c3%b3p %c3%bd v%c3%a0 %e1%bb%a7ng h%e1%bb...
[31-03 04:39 PM] nguyenthivan: %5bcenter%5d%5bb%5d%5bcolor%3dred%5dX%c6%af%e1%bb%9eNG IN B%c3%93NG BAY GI%c3%81 R%e1%ba%ba 0967 877 586%5b%2fcolor%5d%5b%2fb%5d%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2findenhat.com%2fnew%2f73%2f1024%2fIn-logo-bong-bay-quang-cao-PR-thuong-hieu-cho-cac-doanh-nghiep.html%5...
[16-03 11:17 AM] Flamboyant: alo
[12-03 12:18 AM] nguyenminhtam,anh,dinh: Up b%c3%a0i l%c3%aan cho anh em tham kh%e1%ba%a3o v%c3%a0 %e1%bb%a7ng h%e1%bb%99 nh%c3%a9
[07-02 09:07 PM] daohoaihai: %5burl%3dhttp%3a%2f%2fdichvuchuyennhatrongoi.org.vn%2fchuyen-nha-thanh-hung%2fChuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html%5dhttp%3a%2f%2fdichvuchuyennhatrongoi.org.vn%2fchuyen-nha-thanh-hung%2fChuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html%5b%2furl%5d
[02-01 10:52 PM] daominhtam,anh,dinh: Mua ngay %5bb%5d%5burl%3dhttp%3a%2f%2flaptruyenhinh24h.net%2fmua-clip-tv-box-chi-voi-tu-1790000d-ho-bien-tv-thuong-thanh-smart-tv%2f%5dClip TV Box %5b%2furl%5d%5b%2fb%5d%c4%91c gi%e1%ba%a3m 100k v%c3%a0 6 th%c3%a1ng thu%c3%aa bao mi%e1%bb%85n ph%c3%ad
[18-12 09:44 PM] phamminhtam,anh,dinh: Xem phim B%c3%ad m%e1%ba%adt thi%e1%ba%bfu l%c3%a2m - T%e1%ba%adp 10 - Thuy%e1%ba%bft minh VTV%0a%0a%5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dWGELvbdd8Ds%5dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dWGELvbdd8Ds%5b%2furl%5d
[17-12 11:06 PM] phamminhhai: B%c3%ad m%e1%ba%adt thi%e1%ba%bfu l%c3%a2m T%e1%ba%adp 9 Full Thuy%e1%ba%bft minh%0a%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fphimthuyetminhvtv2.blogspot.com%2f2016%2f12%2fbi-mat-thieu-lam-tap-9-thuyet-minh-vtv.html%5d%5bu%5dhttp%3a%2f%2fphimthuyetminhvtv2.blogspot.com%2f...
[20-09 10:03 AM] nguyenhoaihang: Ra m%e1%ba%aft Gaden Bay%3a %5burl%3dhttp%3a%2f%2fbatdongsankieuanh.vn%2fgarden-bay-hotel-joy-6891.html%5dhttp%3a%2f%2fbatdongsankieuanh.vn%2fgarden-bay-hotel-joy-6891.html%5b%2furl%5d
[16-07 09:45 PM] daohoaihang: Th%e1%bb%9di Trang Hot chuy%c3%aan cung c%e1%ba%a5p s%e1%bb%89%2c l%e1%ba%bb c%c3%a1c m%e1%ba%abu th%e1%bb%9di trang m%e1%bb%9bi nh%e1%ba%a5t - hot nh%e1%ba%a5t gi%c3%a1 c%e1%ba%a3 c%e1%ba%a1nh tranh.%0aLi%c3%aan h%e1%bb%87 web%3a %5burl%3dhttp%3a%2f%2fxn...
[14-07 07:16 AM] phamanhnhan: M%c3%acnh nh%e1%ba%adn l%c3%a0m x%c3%a1c minh t%c3%adch x%c3%a1m Fanpage%0a%0aTh%e1%bb%9di gian ho%c3%a0n th%c3%a0nh 15 ph%c3%bat%0a%0aGi%c3%a1 100K%2fpage%0a%0aTh%c3%aam th%c3%b4ng tin LH 0934225077%0a%0aYahoo%2fSkype%3a hanhtrinh24h%0a%0aFb.com%2f100011...
[12-07 12:02 AM] vuthitam,anh,dinh: Spam trap %c4%91%e1%ba%bfn t%e1%bb%ab %c4%91%c3%a2u%3f T%e1%ba%a1i sao Email c%e1%bb%a7a b%e1%ba%a1n l%e1%ba%a1i v%c3%a0o SPAM%3f http%3a%2f%2fm.nhonmy.com%2fspam-trap-den-tu-dau-tai-sao-email-cua-ban-lai-vao-spam.nmc
[09-07 11:17 PM] vuanhnhan: Th%e1%bb%9di Trang Hot chuy%c3%aan cung c%e1%ba%a5p s%e1%bb%89%2c l%e1%ba%bb c%c3%a1c m%e1%ba%abu th%e1%bb%9di trang m%e1%bb%9bi nh%e1%ba%a5t - hot nh%e1%ba%a5t gi%c3%a1 c%e1%ba%a3 c%e1%ba%a1nh tranh.%0aLi%c3%aan h%e1%bb%87 web%3a %5burl%3dhttp%3a%2f%2fxn...
[09-07 09:12 PM] daominhchinh: d%e1%bb%8bch v%e1%bb%a5 s%e1%bb%ada nh%c3%a0 t%e1%ba%a1i Tp HCM %0aHotline%3a 090.224.55.99 - (08) 667 555 29%0a%5bb%5d%5burl%3dhttps%3a%2f%2fsuanhanangxanh.com%2fdich-vu-sua-nha%5dsua nha%5b%2furl%5d%5b%2fb%5d
[07-07 11:20 AM] vuthisinh: D%e1%bb%8bch v%e1%bb%a5 s%e1%bb%ada nh%c3%a0%0aHotline%3a 090.224.55.99 - (08) 667 555 29
[06-07 10:50 PM] phamanhvan: D%e1%bb%8bch v%e1%bb%a5 s%e1%bb%ada nh%c3%a0%0aHotline%3a 090.224.55.99 - (08) 667 555 29
[06-07 04:39 PM] phamanhchinh: D%e1%bb%8bch v%e1%bb%a5 s%e1%bb%ada nh%c3%a0%0aHotline%3a 090.224.55.99 - (08) 667 555 29
[20-06 08:05 PM] nguyenhoaitam,anh,dinh: Ch%c3%a0o b%e1%ba%a1n! b%e1%ba%a1n c%c3%b3 c%e1%ba%a7n t%c3%b4i gi%c3%bap %c4%91%e1%bb%a1 g%c3%ac kh%c3%b4ng%3f%0a%0ah%c3%a3y %c4%91%e1%ba%bfn v%e1%bb%9bi t%c3%b4i khi b%e1%ba%a1n c%e1%ba%a7n%3a thietbinhaantoan.com%0a%24Link%24
[13-06 12:34 PM] vuthitam,anh,dinh: Soi k%c3%a8o CH Ireland vs Th%e1%bb%a5y %c4%90i%e1%bb%83n%2c 23h00 ng%c3%a0y 13%2f6%3a %5burl%3dhttp%3a%2f%2fvn5.13322.com%2fhome%2fanalysis_12091.html%5dhttp%3a%2f%2fvn5.13322.com%2fhome%2fanalysis_12091.html%5b%2furl%5d
[11-06 03:37 PM] nguyenminhhang: %5burl%3dhttp%3a%2f%2fthegioibabau247.blogspot.com%2f%5d%5bb%5dth%e1%ba%bf gi%e1%bb%9bi b%c3%a0 b%e1%ba%a7u%5b%2fb%5d%5b%2furl%5d
[26-05 07:35 AM] nguyenhoaihai: Ch%c3%a0o b%e1%ba%a1n! b%e1%ba%a1n c%c3%b3 c%e1%ba%a7n t%c3%b4i gi%c3%bap %c4%91%e1%bb%a1 g%c3%ac kh%c3%b4ng%3f%0a%0ah%c3%a3y %c4%91%e1%ba%bfn v%e1%bb%9bi t%c3%b4i khi b%e1%ba%a1n c%e1%ba%a7n%3a thietbinhaantoan.com%0a%24Link%24
[25-05 01:27 AM] phamhoaichinh: %5burl%3dhttp%3a%2f%2fcanho-chungcu.com%2fcan-ho-summer-square-quan-6-gotec-gia-re-co-dang-xuong-tien-mua-dau-tu%2f%5dc%c4%83n h%e1%bb%99 summer square qu%e1%ba%adn 6%5b%2furl%5d
[Yesterday 04:00 PM] nguyentanh: Ko có mail kích hoạt là seo
[17-03 11:19 PM] hungbk: cái j thế này
[15-09 09:45 AM] daoanhhang: B%c3%a0i thu%e1%bb%91c ch%e1%bb%afa b%e1%bb%87nh %c4%91au l%c6%b0ng kh%e1%bb%8fi sau 9 ng%c3%a0y s%e1%bb%ad d%e1%bb%a5ng%0a%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fancotnam.vn%2fbenh-dau-lung-duoi.html%5dhttp%3a%2f%2fancotnam.vn%2fbenh-dau-lung-duoi.html%5b%2furl%5d
[26-08 12:49 AM] daothichinh: M%e1%bb%8di ng%c6%b0%e1%bb%9di th%e1%ba%a5y r%e1%ba%bb ko%3f%0aTivi 23inch%3a 2tr700%0aTivi 32inch%3a 3tr950%0aTivi 40inch%3a 5tr950%0aTivi 50inch%3a 9tr950%0aTivi LED%2c Full HD 1080p%2c xem phim HD%2c nghe nhac%2c qua c%e1%bb%95ng USB%2c c%c3%b3 c%e1%bb...
[27-09 05:36 PM] minhquan1910: toàn auto nhìn mà chán
[26-09 07:35 PM] vuminhtam,anh,dinh: th%e1%ba%a5t t%c3%acnh n%c3%aan nghe nh%c3%a9 %5burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dvA4kNnqTzSU%5d https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dvA4kNnqTzSU%5b%2furl%5d
[25-09 06:18 PM] phamthihang: M%e1%bb%9di c%c3%a1c b%e1%ba%a1n v%c3%a0o website %c4%90%e1%bb%92NG H%e1%bb%92 - NH%e1%ba%acP KH%e1%ba%a8U REPLICA%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fshop.leanhdigital.com.vn%5dhttp%3a%2f%2fshop.leanhdigital.com.vn%5b%2furl%5d%0a%0aR%e1%ba%a5t nhi%e1%bb%81u m%e1%ba%...